Μετοχικό Κεφάλαιο

Μετοχολόγιο

Σύνθεση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.- Μετοχική Σύνθεση Κοινών Ονομαστικών Μετοχών

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές

ΜΕΤΟΧΟΣ Αριθμός κοινών Μετοχών Δικαιώματα Ψήφου (%)
THRUSH INVESTMETNS HOLDING LTD 5.295.258 5.295.258 63,81%
Λοιποί Επενδυτές 3.225.877 3.225.877 36,19%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 8.298.467 8.298.467 100,00%

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 20.10.2010

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

EIΔOΣ METOXΩN ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ONOM. AΞIA METOXIKO KEΦAΛAIO
Κοινές 8.298.467 0,40 3.319.386,80
Σύνολο 8.298.467 - 3.319.386,80