Οικονομικές Καταστάσεις

Εταιρείας & Ενοποιημένες

Πίνακες Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έως και το 2004

Ετήσιες Καταστάσεις έως και το 2004

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π από το 2005

Ετήσιες Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. από το 2005

Θυγατρικές

ADACOM ΑΕ

ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

Πίνακες Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Έτος 3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο
2009 - [PDF] - -
Έτος 3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο
2008 - - - [PDF]
Έτος 3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο
2006 [PDF] [PDF]
[PDF]
- -
Έτος 3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο
2005 [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Έτος 3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο
2004 - - - [PDF]
Έτος 3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο
2003 - - - [PDF]
[ZIP]
Έτος 3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο
2002 - - - [PDF]
[ZIP]
Έτος 3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο
2001 - - - [PDF]
[ZIP]
Έτος 3μηνο 6μηνο 9μηνο 12μηνο
2000 - - - [PDF]
[ZIP]

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έως και το 2004

Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας
Αποτελέσματα Έτους 3μηνο 6μηνο 9μηνο
2004 [PDF] [PDF] [PDF]
2003 [PDF] [PDF] [PDF]
2002 [PDF] [PDF] [PDF]
2001 [PDF] [PDF] [PDF]
2000 [PDF] [PDF] [PDF]
1999 [PDF] [PDF] [PDF]
Ενοποιημένες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Αποτελέσματα Έτους 3μηνο 6μηνο 9μηνο
2004 [PDF] [PDF] [PDF]
2003 [PDF] [PDF] [PDF]
2002 [PDF] [PDF] [PDF]
2001 [PDF] [PDF] [PDF]
2000 [PDF] [PDF] [PDF]
1999 [PDF] [PDF] [PDF]

Ετήσιες Καταστάσεις έως και το 2004

Αποτελέσματα Έτους Απλοί Ισολογισμοί Ενοποιημένοι Ισολογισμοί
2004 [PDF] [PDF]
2003 [PDF]
[ZIP]
[PDF]
[ZIP]
2002 [PDF]
[ZIP]
[PDF]
[ZIP]
2001 [PDF]
[ZIP]
[PDF]
[ZIP]
2000 [PDF]
[ZIP]
[PDF]
[ZIP]

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π από το 2005

Στοιχεία και Πληροφορίες
Αποτελέσματα Έτους 3μηνο 6μηνο 9μηνο
2020   [PDF]  
2019   [PDF]  
2018   [PDF]  
2017   [PDF]  
2016   [PDF]  
2015 [PDF] [PDF] [PDF]
2014 [PDF] [PDF] [PDF]
2013 [PDF] [PDF] [PDF]
2012 [PDF] [PDF] [PDF]
2011 [PDF] [PDF] [PDF]
2010 [PDF] [PDF] [PDF]
2009 [PDF] [PDF] [PDF]
2008 [PDF] [PDF] [PDF]
2007 [PDF] [PDF] [PDF]
2006 [PDF] [PDF] [PDF]
2005 [PDF] [PDF] [PDF]
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Αποτελέσματα Έτους 3μηνο 6μηνο 9μηνο
2020   [PDF]  
2019   [PDF]  
2018   [PDF]  
2017   [PDF]  
2016   [PDF]  
2015 [PDF] [PDF] [PDF]
2014 [PDF] [PDF] [PDF]
2013 [PDF] [PDF] [PDF]
2012 [PDF] [PDF] [PDF]
2011 [PDF] [PDF] [PDF]
2010 [PDF] [PDF] [PDF]
2009 [PDF] [PDF] [PDF]
2008 [PDF] [PDF] [PDF]
2007 [PDF] [PDF] [PDF]
2006 [PDF] [PDF] [PDF]
2005 [PDF] [PDF] [PDF]

Ετήσιες Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. από το 2005

Έτος Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις Πρόσθετη Πληροφόρηση
2019  [PDF] [PDF]   
2018 [PDF] [PDF]   
2017 [PDF]  [PDF]   
2016 [PDF]
 [PDF]    
 2015 [PDF]  [PDF]    
2014 [PDF] [PDF] -
2013 [PDF] [PDF] -
2012 [PDF] [PDF] -
2011 [PDF] [PDF] -
2010 [PDF] [PDF] -
2009 [PDF] [PDF] -
2008 [PDF] [PDF] -
2007 [PDF] [PDF] -
2006 [PDF] [PDF] [PDF]
2005 [PDF] [PDF] -

CPSOS AEE

Έτος Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
2012 [PDF] [PDF]
2011 [PDF] [PDF]
2010 [PDF] [PDF]
2009 [PDF] [PDF]
2008 [PDF] [PDF]
2007 [PDF] [PDF]

ADACOM ΑΕ

Έτος Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
2020 [PDF]  [PDF] 
2019 [PDF]  [PDF] 
2018 [PDF]  [PDF] 
2017 [PDF]  [PDF] 
2016 [PDF]  [PDF] 
2015 [PDF]   [PDF]
2014 [PDF] [PDF]
2013 [PDF] [PDF]
2012 [PDF] [PDF]
2011 [PDF] [PDF]
2010 [PDF] [PDF]
2009 [PDF] [PDF]
2008 [PDF] [PDF]
2007 [PDF] [PDF]

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ

Έτος Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
2011 [PDF] [PDF]
2010 [PDF] [PDF]
2009 [PDF] [PDF]
2008 [PDF] [PDF]
2007 [PDF] [PDF]

ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

Έτος Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
2020 [PDF] [PDF]
2019 [PDF] [PDF]
2018 [PDF] [PDF]
2017 [PDF]  [PDF] 
2016 [PDF] [PDF]
2015 [PDF] [PDF]
2014 [PDF] [PDF]
2013 [PDF] [PDF]
2012 [PDF] [PDF]
2011 [PDF] [PDF]
2010 [PDF] [PDF]
2009 [PDF] [PDF]
2008 [PDF] [PDF]
2007 [PDF] [PDF]