Πληροφοριακό Σημείωμα

Πληροφοριακό Σημείωμα σχετικά με την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τις αποφάσεις της 30/7/2002. [PDF]

Πληροφοριακό Σημείωμα σχετικά με την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τις αποφάσεις της 18/11/2004 [PDF].